Verkoopsvoorwaarden NL

Beknopte verkoopsvoorwaarden.

 

  1. De contractpartijen

Een persoon die in een hotel overnacht, is niet noodzakelijk een contractpartij: een hotelcontract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten.

 

  1. Het contract

Het contract is gesloten vanaf de aanvaarding door de contractant van een aanbod vanwege de hotelhouder. Aanvaarding van het aanbod blijkt pas uit de betaling van het voorschot of de factuur of uit een waarborgstelling met creditcard (indien binnen de 5 dagen).

 

  1. Uitvoering van het contract

De hotelhouder en de contractant zijn gehouden tot het respecteren van de bepalingen die in het contract zijn opgenomen.

 

  1. De betaling

Hotelrekeningen zijn direct betaalbaar bij voorlegging.

 

  1. Bezetting en vrijmaking van de kamers

Kamers die gereserveerd zijn voor een klant moeten beschikbaar zijn om 14 uur en de kamers van de klant die het hotel verlaat moeten vrijgemaakt zijn voor 11 uur.

 

  1. Laattijdige aankomst

Check-in tussen 14H00 en 22H00.   De klant die later dan 18.00 uur zal aankomen dient  de hotelhouder hiervan te verwittigen.

 

  1. De voorschotten,

zoals voorzien in de bevestigingsbrief moeten onmiddellijk aan de hotelhouder worden uitbetaald en dit ten laatste de dag halverwege de datum van reservatie en de datum van aankomst. Bij gebrek van betaling heeft de hotelhouder het recht de hotelreservatie zonder vooropzeg te annuleren.

 

  1. Annuleringsvoorwaarden

Refundable reservaties

             tot 7 dagen voor aankomstdatum = geen kosten.

             tussen 7 en 3 dagen voor aankomstdatum = 50% van het totale verblijf.

             binnen 2 dagen voor aankomst, bij No-Show of tijdens het verblijf= 100% van het totale verblijf.

(Bij een no-show vervalt de aanspraak op de resterende nachten van het gereserveerde verblijf).

 

Non – Refundabel reservaties

Het is in geen geval mogelijk deze reservatie te wijzigen of te annuleren.

De totale kost van alle kamernachten worden dadelijk na het reserveren afgeschreven van uw krediet kaart.

 

Reservaties via partner sites

Indien U een reservatie heeft gemaakt op een booking site verschillend dan deze van het hotel,

gelden hun annulatievoorwaarden.

U dient  steeds met deze partner contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of annulaties.

Het hotel zelf kan geen enkele wijziging doorvoeren zonder tussenkomst van de partner.